FOTO NATEČAJ - TRAJNOSTNI RAZVOJ ZA SKUPNO DOBRO

Novica iz dne 18.2.2022

FOTO NATEČAJ - TRAJNOSTNI RAZVOJ ZA SKUPNO DOBRO

Mlade osnovnošolce in dijake, ki jim ni vseeno za njihovo prihodnost, vabimo na nagradni foto natečaj. Skozi fotografije sporočite svoje zgodbe, svoja opažanja in svoje predloge, kako lahko skupaj naredimo lepši svet za vse.

PRAVILA IN POGOJI ZA SODELOVANJE NA FOTO NATEČAJU

Organizator

Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Zaloška cesta 65, 1000 Ljubljana

Vsebina, namen in tema

Na Zvezi za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) v sodelovanju s podjetjem Canon Adria d.o.o. razpisujemo foto natečaj, katerega rdeča nit je trajnostni razvoj za skupno dobro. Mlade bi radi vzpodbudili k družbeni odgovornosti in kritičnemu pogledu na svet v prihodnosti – za kvalitetno skupno sobivanje in dobro počutje vseh v naši družbi.

Teme in zgodbe fotografij naj se naslanjajo na cilje trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov (UN). V okviru teh ciljev poiščite, prepoznajte in fotografirajte področja, pri katerih vidite možnosti in priložnosti za izboljšave v naši družbi.

Verjamemo, da je lepši svet mogoč, zato vas vabimo k soustvarjanju foto zgodb.

Povezave do 17 ciljev trajnostnega razvoja (»Sustainable Development Goals – SDGs«): https://www.stat.si/Pages/cilji

17 ciljev za ljudi, za planet
Cilji trajnostnega razvoja so načrt za doseganje boljše in bolj trajnostne prihodnosti za vse. Obravnavajo globalne izzive, s katerimi se soočamo, vključno z revščino, neenakostjo, podnebnimi spremembami, degradacijo okolja, mirom in pravičnostjo. Trajnostni razvoj zahteva usklajena prizadevanja za izgradnjo vključujoče, trajnostne in lepše prihodnosti za ljudi in planet.

V mislih imejte namen, da s svojo zgodbo, pogledom na svet oziroma fotografijo odgovorite na katerikoli izziv na cilje trajnostnega razvoja UN in pomagate pri ohranjanju naravnih virov, boju proti podnebnim spremembam, odpravi revščine ali lakote, dostopu do čiste vode ter sanitarne ureditve, kakovostnemu izobraževanju in zmanjševanju neenakosti …

Splošna pravila sodelovanja

Foto natečaj je namenjen mladim osnovnošolcem in dijakom, ki jim ni vseeno za njihovo prihodnost. Skozi fotografije sporočite svoje zgodbe, svoja opažanja in svoje predloge, kako lahko skupaj naredimo lepši svet za vse.

Člani žirije, člani organizatorja natečaja in njihovi družinski člani na natečaju ne smejo sodelovati.

Na natečaju lahko vsak sodeluje z največ tremi fotografijami, ki predhodno še niso bile javno objavljene. Z oddajo fotografij vsi udeleženci natečaja potrjujejo, da so avtorji fotografij in da se strinjajo s pravili in pogoji foto natečaja.

Fotografije

 • Fotografije morajo biti v formatu JPG/JPEG, najmanj 3MB, z ločljivostjo najmanj 12 milijonov slikovnih točk. Organizator si pridržuje pravico tehnično neustrezne fotografije izločiti iz ožjega izbora.
 • Na fotografijah ne sme biti okvirjev, vodnih žigov in napisov.
 • Lahko so barvne ali črno-bele.
 • Vsak avtor lahko pošlje največ tri fotografije.
 • Če so na fotografijah osebe, ki se jih iz fotografij da prepoznati, morajo avtorji za sodelovanje pridobiti dovoljenje s strani omenjenih oseb.

Obdelava fotografij z računalniškimi programi za delo s fotografijami je dovoljena v mejah, ko se s posegi ne vpliva na vsebino fotografije. Dovoljene so korekcije barv, korekcija nivojev osvetlitve, korekcija osvetlitve, korekcija kontrasta, konverzija v črno-belo in neselektivno ostrenje. Ocenjevalna žirija ima pravico, da po lastni presoji izloči fotografijo, za katero meni, da je bila računalniško obdelana na način, ki ga ti pogoji sodelovanja določajo kot nedopusten. Žirija ne bo ocenjevala fotografij z moralno sporno ali protizakonito vsebino ter tehnično neprimernih fotografij.

Vsaka fotografija, ki jo pošljete, mora biti opremljena z naslovom ter imenom in priimkom avtorja.

Primer: Janez Novak - Zavržena hrana

Vsaka fotografija mora biti opremljena s spremnim besedilom, ki vsebuje kratek opis motiva in izbrani cilj trajnostnega razvoja na fotografiji (obvezno!). Spremno besedilo naj bo dolgo vsaj 100 znakov s presledki in največ 400 znakov s presledki.

Prijavnica

Za sodelovanje se mora avtor naprej prijaviti preko obrazca Google, do vključno petka, 11. 3. 2022.

Oddaja fotografij

Avtor mora čitljivo izpolniti priloženo Prijavnico fotografij in Izjavo o avtorstvu in soglasje, jih fotografirati ali skenirati ter skupaj s fotografijami naložiti v svojo podmapo (ime in priimek) v mapo Dropbox Zotks in Canon foto natečaj. Rok za oddajo je 21. 3. 2022. Označitve fotografij na Prijavnici fotografij se morajo ujemati z označitvami oddanih posameznih  fotografij.

Priloga 1: Prijavnica fotografij

Priloga 2: Izjava o avtorstvu in soglasje

Žirija

 • Matic Borković, režiser in profesionalni fotograf / 8Production
 • Iztok Bončina, svobodni fotograf, fotoreporter in zunanji sodelavec ZOTKS
 • Rajko Bizjak, filmski snemalec, fotograf in zunanji sodelavec ZOTKS

Izbor

Žirija bo po lastni presoji izbrala deset (10) najboljših fotografij na osnovi kriterijev:

 • Izvirnost
 • Sporočilnost

Odločitve žirije so dokončne, pritožba na njih ni mogoča.

Nagrade in možnost sodelovanja v programu Canon Young People Programme*

Žirija bo izmed vseh prispelih fotografij, ki ustrezajo pogojem sodelovanja, izbrala deset fotografij, najboljše štiri pa tudi nagradila.

Avtorji najboljših štirih fotografij bodo prejeli praktične nagrade, in sicer:

1 nagrada: Tiskalnik Selphy QX10 + majica ZOTKS + knjiga
2. nagrada in 3. nagrada: majica ZOTKS + knjiga + steklenica za vodo Canon + dežnik Canon
4. nagrada: majica ZOTKS + knjiga

Dohodnina za glavno nagrado (tiskalnik):
V skladu z določbami prve točke 3. odstavka 105. člena Zakona o dohodnini (Zdoh-2) se glavna nagrada na natečaju šteje za drugi dohodek fizične osebe. Organizator bo nagrajencu predal nagrado in skladno z ZDoh-2 opravil obračun in plačilo akontacije dohodnine (Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrad odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi., kot davčni odtegljaj (organizator bo za nagrajenca glavne nagrade od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi). Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. V primeru, da bo glavni nagrajenec mladoletna oseba, bo organizator odvedel akontacijo dohodnine za njegovega starša oz. njegovega zakonitega zastopnika.

Organizator bo dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka,

Vse fotografije (ne glede na prvotni izbor) sodelujejo tudi v izboru za program Canon YPP*, komisija pa bo med vsemi sodelujočimi fotografijami izbrala 15 kandidatov, ki jim bo ponudila možnost sodelovanja v programu in možnost javne razstave fotografij.

* O programu Canon Young People Programme in možnosti sodelovanja (kratko pojasnilo)

Canon Young People Programme je program za mlade, ki se po številnih državah Evrope izvaja pod okriljem podjetja Canon Inc., v Sloveniji pa ga izvaja podjetje Canon Adria d.o.o. v sodelovanju z mentorjem Maticem Borkovićem, režiserjem in profesionalnim fotografom iz produkcijske hiše 8Production.

Cilj programa Canon YPP je opolnomočiti mlade ustvarjalce, jim omogočiti uporabo orodij (fotografske opreme) in izpopolniti znanja na področju fotografije in pripovedovanja zgodb skozi fotografije (izobraževanje in vodenje s strani mentorja) ter jih vzpodbuditi h kritičnemu pogledu na svet v povezavi s cilji trajnostnega razvoja Organizacije Združenih Narodov (UN).

Program bo obsegal pet (5) online srečanj (Zoom) na katerih se bodo mladi naučili novih veščin in znanj za pripovedovanje dobrih zgodb skozi fotografije. Skupaj z mentorjem bodo tudi razvili idejo in jo ob njegovi pomoči realizirali v obliki fotografij, ki bodo razstavljene na javni razstavi.

Mladi bodo za čas trajanja programa dobili na izposojo Canon fotografsko opremo, s katero bodo ustvarjali svoje zgodbe.

O pogojih in pravilih sodelovanja v programu Canon YPP bodo izbrani kandidati obveščeni pred začetkom izvedbe, takrat bodo imeli ponovno možnost izbire, ali v tem programu želijo sodelovati.

S podpisom prijavnice kandidati soglašajo z obdelavo osebnih podatkov s strani partnerjev v natečaju izključno za namene selekcije ustreznih kandidatov in namene obveščanja le-teh. Vsi osebni podatki se varujejo in uporabljajo skladno z veljavno zakonodajo.

Koledar

 • Začetek natečaja: 21. 02. 2022
 • Rok za oddajo fotografij: 21. 03. 2022
 • Ocenjevanje in izbor: 22. 03. 2022 - 27. 03. 2022
 • Objava rezultatov in obveščanje udeležencev o izboru: 28. - 29. 03. 2022

Vemo, da je lepši svet mogoč, zato se veselimo vašega sodelovanja pri soustvarjanju foto zgodb.

Dodatne informacije:
Aljoša Seljak
Zveza za tehnično kulturo Slovenije
Zaloška 65, p. p. 2803
1000 Ljubljana

E-naslov in telefon:
aljosa.seljak@zotks.si, 031/660 378

Foto Matic Borković Canon YPP razstava
Datum: 
petek, 18. Februar 2022