Računalniški praznik v Škofji Loki

Novica iz dne 7.2.2019

Računalniški praznik v Škofji Loki

V sredo 13. in četrtek 14. februarja bo osnovna šola Jela Janežiča gostila že 12. oziroma 19. državno tekmovanje iz znanja računalništva za šole s prilagojenim programom. Tekmovanje z naslovom  "Z miško v svet" je namenjeno učencem posebnega programa in preverja poznavanje programov za oblikovanje slik, praktični uporabi raziskovalca in načinih prenosa datotek s pomočjo prenosnih medijev, oblikovanje dokumenta in predstavitve. 

Tekmovanje "Z računalniki skozi okna" pa z letošnjim letom dobiva nove vsebine. Tekmovalci bodo tekmovali v paru.

Tekmovanje se prične izven računalniške učilnice z uporabo pametnega telefona ali tablice. Teoretično znanje rešujejo na osnovi iskanja podatkov (iskanje zaklada) po nekem zaporedju. Navodila ga vodijo od začetne številke. Pravilni odgovor na zastavljeno vprašanje, mu ponudi novo številko, ki jo poišče na podani lokaciji (lahko je to park, šola, dvorana,..). Vsa vprašanja in podatki se skrivajo na lokacijah pod QR kodo. Vse zbrane podatke s posameznih postaj bodo učenci uporabili za izdelavo dokumenta v drugem delu tekmovanja, ki poteka v računalniški učilnici. Za oblikovanje dokumenta uporabijo materiale, ki so jih pobrali na posameznih postajah. Dokument lahko oblikujejo v poljubnem urejevalniku. Oblikujejo ga po navodilih in ga shranijo na namizje/pošljejo po elektronski pošti/natisnejo.

V obeh dnevih se tekmovanje prične ob 9. uri, po tekmovanju bodo učenci obiskali muzej v škofjeloškem gradu/kegljali/se sprehodili po Škofji Loki.

Datum: 
četrtek, 7. Februar 2019