Robotika v Tolminu

Novica iz dne 3.11.2017

Robotika v Tolminu

Na gimnaziji v Tolminu se je za učence okoliških osnovnih šol včeraj začelo dvodnevno spoznavanje robotike. Pripravili smo ga s pomočjo podpore lokalnih podjetij, ki zazanavajo problem pomanjakanja tehničnih poklicev v regiji.  Učenci bodo delali z vmesnikom Arduino. Za sestavo robota bodo uporabljali sestavljanke fischer in lego.medium_arduino.jpg

Prvi dan bodo zgradili  robota avtomobila. Ob tem bodo postopno spoznavali osnove programskega jezika. Robot bo moral voziti v vse smeri, zazanavati ovire, se ogniti oviram, voziti po črti,.. Avto je potrebno tudi kdaj parkirati, zato bodo izdeleli program parkirišča z avtomatskim dvigom zapornice in štetjem prostih mest.
V drugem dnevu si bodo zgradili robota po lastni izberi in ga ob zaključku predstavili svojim soudeležencem in staršem.
Tabor vodi David Rihtaršič s Pedagoške fakultete v Ljubljani.

Več slik

Datum: 
petek, 3. November 2017