Uporaba matematike s primeri iz naravoslovja - tedenske delavnice 2021 - 2022

Spletne delavnice  november 2021 - februar 2022, 10 Zoom srečanj 10 udeležencev

FORUM V PODPORO DELAVNICI

Vprašanja in odgovori, naloge, literatura in še veliko več na zgornji povezavi!

Sem pravi/a?

Delavnica je namenjena dijakom srednje šole (in starejšim osnovnošolcem), ki jih zanima poglobljena uporaba matematike v naravoslovju in tehniki. Na delavnice se lahko vključite kadarkoli, daj teme med sabo niso povezane. Za prijavo pišite na tabori@zotks.si.

Cilji

Delavnica za srednješolce s pogledom uprtim na fakulteto

Med učenjem matematike se marsikdo sprašuje "Kje se to uporablja?" ali "Mi bo vse to sploh kdaj prišlo prav?". Na drugo vprašanje ni odgovora, na prvo pa bomo odgovarjali tekom cele delavnice.

Delavnica vstopa v tretjo sezono in tudi tokrat bomo začeli pri osnovah ter končali pri višji matematiki. Kar se iz leta v leto spreminja, so naloge, ki jih pri tem rešujemo, ko kažemo, kako znanje matematike uporabiti. Najprej bomo računali s formulami za veččlenike, procenti in ocenjevali vrednosti izrazov, pri tem pa se spomnili na zgradbo snovi, velikosti gravitacijskih in električnih sil ter astronomske enote. Sledile bodo funkcije ene spremenljivke in vektorji, saj tam najdemo vse sile in še veliko drugih količin, nato zaporedja, limita, odvod, integral, kombinatorika in verjetnost ter matrike. Naš tedenski plan se bo po potrebi spreminjal - tečajniki boste morda želeli, da se kje zadržimo dlje ali predlagali svoje naloge -, trenutno pa je naslednji:

1. osnovne računske operacije
- zgradba snovi, periodni sistem elementov, masa, gostota
- ploščine in prostornine
- procenti, večanje in manjšanje
- ocenjevanje vrednosti izrazov

01snov_.png

2. pripomočki
- priročniki (matematični, fizikalni,...)
- programska oprema (Octave, maxima, gnuplot,...)
- spletne strani

02bd_.png

3. funkcije ene spremenljivke
- enakomerno gibanje
- enakomerno pospešeno gibanje
- raztezanje materialov
- Stefanov zakon

03nog_.png

4. vektorji
- sile
- statika, vrvičja in paličja
- gibanje na klancu
- upor in trenje
- vzgon
- navor
- gibalna količina
- kroženje

04burja_.png

5. zaporedja in limite
- ploščina in obseg mnogokotnika
- obrestno-obrestni račun
- položaj prečk na kitari

05git_.png

6. diferencialni račun
- maksimum in minimum na primerih iz mehanike
- logični nesmisli na podlagi osnovnih zakonov (štart vozila, tok in napetost na kondenzatorju in na tuljavi)

06lim_.png

7. integral
- izpeljava ploščine po Riemannovi definiciji
- površina jadra
- uravnoteženje gugalnice

07kamela_.png

8. kombinatorika
- metanje kovanca
- metanje kocke
- loto in druge igre na srečo

08komb_.png

9. verjetnost
- število golov na tekmi nogometa
- povprečna prosta pot
- analiza anketnih rezultatov

09verj_.png

10. matrike
- reševanje električnih vezij

10Cvezje_.png

Za nadaljevanje bodo teme objavljene naknadno.

Kje in kdaj bodo delavnice potekale?

Preko Zoom srečanj, ob sredah ob 17:00 začetkom 10. novembra.

Kdo jih bo vodil?

Dr. Aleš Berkopec, zunanji sodelavec ZOTKS.

Koliko nas bo?

Največ 10.

Kaj potrebujem?

Povezavo na Zoom s kamero in mikrofonom.

Pisala, zvezek in kalkulator, neobvezno lahko tudi matematični priročnik in priročnik elementarne fizike.

Do kdaj se moram prijaviti?

Prijave* sprejemamo do zasedbe mest.

Če ne bodo zasedena vsa mesta, se bo skupini mogoče priključiti tudi kasneje tekom leta, saj so posamezni sklopi medseboj neodvisni.

Če bo prijav veliko, bomo organizirali še eno skupino.

Za prijavo pišite na tabori@zotks.si.

Kaj moram storiti, da bo prijava veljavna?

Na povezavi je odprta PRIJAVNICA. Ob prijavi je potrebno vplačati prostovoljni prispevek za udeležbo v višini 25,00 EUR na TR ZOTKS: SI56 6100 0000 5312 940 (Delavska hranilnica), sklic 00 050001 (pri plačevanju bodo mogoče potrebni tudi naši podatki: Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Zaloška 65, 1000 Ljubljana). S prispevki in dodatnimi finančnimi viri bomo pokrili strokovno delo mentorjev ter vsa gradiva.

Kje lahko dobim dodatne informacije?

Na telefonski številki 01 25 13 727 oziroma e-naslovu tabori@zotks.si

*V primeru sprememb pogojev izvajanja ali premajhnega števila udeležencev si organizator pridržuje pravico do spremembe programa ali višine prispevka oziroma odpovedi delavnic.

Datum: 
petek, 15. Oktober 2021