Uporaba matematike v naravoslovju in tehniki - tedenske delavnice 2020

Ljubljana januar 2020 - maj 2020 10 udeležencev

Si se kdaj vprašal/a "Kje bom to rabil/a?", medtem ko si se ubadal/a z logaritmi, linearno funkcijo ali enačbami nihanja? Želiš svoje znanje matematike in fizike uporabiti na praktičnih primerih? Zate imamo pripravljene tedenske delavnice uporabe matematike s pomočjo primerov iz naravoslovja in tehnike.

Sem pravi/a?

Delavnica je namenjena dijakom srednje šole, ki jih zanima poglobljena uporaba matematike v naravoslovju in tehniki.

Cilji

Uporaba srednješolske in visokošolske matematike s pomočjo primerov iz naravoslovja in tehnike.

Seznam tematskih sklopov

 • aritmetika (števila, računske operacije, osnove fizike)
 • brezdimenzijske količine (primeri pretvorb)
 • grafični pripomočki (risanje in branje grafov)

1-3_rezultat.png

 • linearna funkcija (enakomerno gibanje, plinska enačba, interpolacija)
 • potenčne in korenske funkcije (poševni met, interpolacija)
 • eksponentna funkcija in logaritem (obresti, zračni tlak, uglasitve)

4-6_0.jpg

 • trigonometrija (trikotnik, sence, nihanje, jalova moč)
 • vektorji (hitrost, pospešek, Newtonov zakon)
 • kombinatorika in verjetnost (igre na srečo)

7-9.jpg

 • limite (obresti, Taylorjeva vrsta)
 • diferencialni račun (hitrost, pospešek)
 • integral (delo, tok, masa)
 • vektorska polja (težni pospešek, hitrostno, električno in magnetno polje)
 • skalarna polja (tlak, temperatura)

10-13.jpg

Kje in kdaj bodo delavnice potekale?

Od januarja do maja, ob petkih med 17:00 in 19:00 v Ljubljani, ZOTKS, Zaloška 65.

Kdo jih bo vodil?

Dr. Aleš Berkopec, zunanji sodelavec ZOTKS.

Koliko nas bo?

Največ 10.

Kaj potrebujem?

Pisala, zvezek in kalkulator, neobvezno lahko tudi matematični priročnik in priročnik elementarne fizike.

Do kdaj se moram prijaviti?

Prijave* sprejemamo do zasedbe mest oziroma najkasneje do 12. januarja 2020.

Če ne bodo zasedena vsa mesta, se bo skupini mogoče priključiti tudi kasneje tekom leta, saj so posamezni sklopi medseboj neodvisni.

Kaj moram storiti, da bo prijava veljavna?

Na povezavi je odprta PRIJAVNICA. Ob prijavi je potrebno vplačati prostovoljni prispevek za udeležbo v višini 50,00 EUR na TR ZOTKS: SI56 6100 0000 5312 940 (Delavska hranilnica), sklic 00 050001 (pri plačevanju bodo mogoče potrebni tudi naši podatki: Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Zaloška 65, 1000 Ljubljana). S prispevki in dodatnimi finančnimi viri bomo pokrili strokovno delo mentorjev ter vsa gradiva.

Kje lahko dobim dodatne informacije?

Na telefonski številki 01 25 13 727 oziroma e-naslovu tabori@zotks.si

*V primeru sprememb pogojev izvajanja ali premajhnega števila udeležencev si organizator pridržuje pravico do spremembe programa ali višine prispevka oziroma odpovedi delavnic.

Datum: 
torek, 17. December 2019