Uporaba računalnika na primerih iz naravoslovja - tedenske delavnice 2022 - 2023

Spletne delavnice  november 2022 - februar 2023, 10 Zoom srečanj 20 udeležencev

FORUM V PODPORO DELAVNICI

Vprašanja in odgovori, naloge, literatura in še veliko več na zgornji povezavi!

Sem pravi/a?

Delavnica je namenjena dijakom višjih letnikov srednje šole (ali zelo zagretim ostalim). V okviru tedenskih srečanj bomo pokazali, kako uporabiti prosto dostopno programsko opremo pri reševanju fizikalnih in ostalih nalog, kadar jih ne moremo ugnati zgolj s papirjem in svinčnikom. Na delavnice se lahko vključite kadarkoli, saj teme med sabo niso povezane. Za prijavo pišite na tabori@zotks.si.

Cilji

Delavnica je namenjena predvsem srednješolcem, s pogledom uprtim na naravoslovno fakulteto.

Danes ima vsak od nas v svoji bližini napravo, ki bi Juriju Vegi vzela zagon pri pisanju logaritemskih tablic. Naši računalniki z ustrezno programsko opremo namreč rešijo računske naloge, ki so včasih vzele ure ali dneve, v milisekundah. Delavnica je namenjena reševanju prav takih nalog, za katere bi Jurij Vega porabil več dni, mi pa jih bomo ugnali v manj kot dveh urah.

V planu - ta se bo prilagajal tempu, ki ga bodo zmogli udeleženci - so tudi:

  • osnove (namestitev programske opreme, spremenljivke, funkcije, pisanje in branje datotek, risanje),
  • operacije z nizi števil (sile na utež, hitrosti po odbojih žoge, električno polje točkastih nabojev),
  • sistemi linearnih enačb (reševanje električnih vezij, stabilnost ravnovesja za sklopljen sistem),
  • nelinearne algebrske enačbe (nivo tekočine v kroglastem sodu, položaj Lagrangeevih točk),
  • kombinatorika in verjetnost (vlomilci v aferi Watergate, analiza rezultatov neponovljivega poskusa),
  • nelinearne diferencialne enačbe (poševni met z zračnim uporom, let rakete v težnostnem polju, zajci in lisice).

Kje in kdaj bodo delavnice potekale?

Preko Zoom srečanj, predvidoma ob ponedeljkih ob 17:00, z začetkom sredi novembra. Točen termin prvega srečanja bo znan po jesenskih počitnicah, ko bomo odprli tud prijave. 

Kdo jih bo vodil?

Dr. Aleš Berkopec, zunanji sodelavec ZOTKS.

Koliko nas bo?

Največ 20.

Kaj potrebujem?

Povezavo na Zoom s kamero in mikrofonom.

Osebni računalnik (z ekranom in tipkovnico), na katerega je možno namestiti programsko opremo Octave ali Matlab.

Do kdaj se moram prijaviti?

Prijave* sprejemamo do zasedbe mest.

Če ne bodo zasedena vsa mesta, se bo skupini mogoče priključiti tudi kasneje tekom leta, saj so posamezni sklopi medseboj neodvisni.

Če bo prijav veliko, bomo organizirali še eno skupino.

Za prijavo pišite na tabori@zotks.si.

Kaj moram storiti, da bo prijava veljavna?

Ob prijavi je potrebno vplačati prostovoljni prispevek za udeležbo v višini 25,00 EUR na TR ZOTKS: SI56 6100 0000 5312 940 (Delavska hranilnica), sklic 00 050001 (pri plačevanju bodo mogoče potrebni tudi naši podatki: Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Zaloška 65, 1000 Ljubljana). S prispevki in dodatnimi finančnimi viri bomo pokrili strokovno delo mentorjev ter vsa gradiva.

Kje lahko dobim dodatne informacije?

Na telefonski številki 01 25 13 727 oziroma e-naslovu tabori@zotks.si

*V primeru sprememb pogojev izvajanja ali premajhnega števila udeležencev si organizator pridržuje pravico do spremembe programa ali višine prispevka oziroma odpovedi delavnic.

Datum: 
sreda, 26. Oktober 2022